NỘI THẤT TRÂM LÂM
Hotline:  0943.43.2112
Địa chỉ: 27 đường CN13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh